Biohitin poikkitieteellinen tutkimus tuo tuloksia

  • Asiakastarinat Uutiset
  • 1.12.2020

Lukuisat Biohitin keksintöaihiot eivät olisi kehittyneet patenttihakemuksiksi ja patenteiksi ilman Laine IP:n ystävällistä, kärsivällistä ja ammattitaitoista apua.

Osmo Suovaniemi, Biohit Oyj

Biohitin tutkimus- ja kehitystyössä eri alojen asiantuntemus yhdistyy kokonaisvaltaiseksi osaamiseksi. Aktiivinen patenttistrategia on ollut alusta lähtien yritykselle tärkeää.

Professori, LKT Osmo Suovaniemi perusti vuonna 1988 Biohit Oyj:n, joka nesteannosteluliiketoiminnan myynnin jälkeen on keskittynyt kehittämään diagnostisia tuotteita ja terveyttä edistäviä valmisteita.

Yhtiön innovaatioihin kuuluu muun muassa GastroPanel, joka on verinäytteestä tehtävä primääritutkimus ylävatsavaivoja ja refluksioireita kärsiville. Testikokonaisuus on tarkoitettu helikobakteeri-infektion ja hapottoman vatsan (atrofinen gastriitti) diagnosoimiseen sekä mahasyövän ja maha- ja pohjukaissuolihaavataudin riskin määrittämiseen.

Biohitin kehittämä ColonView-FIT on puolestaan suolistosyövän seulontatesti. Se toteaa syövän esiasteita ja auttaa ohjaamaan ajoissa jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

Yhtiön tuotteisiin kuuluvat myös Acetium-kapselit, jotka sitovat hapottomassa mahalaukussa syntyvää asetaldehydiä. Se on maha- ja ruokatorvisyövän riskitekijä.

Acetium-tuoteperhe laajeni vuonna 2018 imeskelytabletteihin, jotka auttavat luopumaan tupakasta ja mahdollisesti myös alkoholista.

”Tälle keksinnölle on saatu patentti 64 maassa”, Suovaniemi sanoo.

Poikkitieteellinen tutkimustiimi

Osmo Suovaniemi kertoo, että Biohitin tutkimus- ja tuotekehitystyössä eri alojen asiantuntemus yhdistyy kokonaisvaltaiseksi osaamiseksi. Avainhenkilöt ovat muun muassa biotekniikan, lääketieteen, kemian, molekyylibiologian ja fysiikan asiantuntijoita.

Näiden alojen huipputekniikoiden tietämystä sovelletaan yrityksen innovaatioissa, perustutkimuksessa, soveltavassa tutkimuksessa sekä tuotekehityksessä yhteistyössä tieteellisten neuvonantajien kanssa.

”Lääketieteen alalla jokaisen innovaation tulee perustua hyvään kokeelliseen tutkimukseen. Tiedejulkaisut ovat avuksi ja tänä päivänä välttämättömiä.”

Suovaniemi sanoo, että Biohitin tutkimus- ja kehitystyössä poikkitieteellinen yhteistyö, innovaatiot ja sovellukset ovat tuottaneet arvokkaita tuloksia terveydenhuollon kehittämiseksi. Yhtiön vahvuudeksi hän laskee lisäksi kyvyn reagoida nopeasti uusiin asiakastarpeisiin ja tuoteideoihin.

IP-oikeuksilla yritykselle keskeinen merkitys

Patenteilla ja tavaramerkeillä on ollut Suovaniemen mukaan tärkeä merkitys koko Biohitin toiminnan ajan. Laine IP on toiminut IP-oikeuksien puolustamisessa pitkään Biohitin yhteistyökumppanina.

”Patentit ja tavaramerkit ovat tärkeitä – ja niistä tulee huolehtia. Mitä huolellisemmin tämä tehdään, sitä myöhemmin kilpailijat pääsevät innovaatioita kopioimaan”, Osmo Suovaniemi korostaa.

Laine IP:n patenttiasiamies Jouni Laaksonen sanoo, että yhteistyö Biohitin kanssa on sujunut mallikkaasti.

”Puhelimeen on helppo tarttua, jos on jotakin kysyttävää tai epäselviä asioita. Näin molemmat osapuolet ovat koko ajan kartalla, missä mennään.”

”Pidän Biohitin rohkeasta innovaatiopolitiikasta. Kun keksitään uutta, sitä lähdetään rohkeasti patentoimaan. Aktiivinen strategia patenttiasioissa on tärkeää, jotta omat innovaatiot ovat suojattuina ja toisaalta pysytään tietoisina siitä, mitä kilpailijat tekevät”, Laaksonen jatkaa.

Osmo Suovaniemi korostaa asiantuntevan kumppanin merkitystä IPR-asioissa.

”Lukuisat Biohitin keksintöaihiot eivät olisi kehittyneet patenttihakemuksiksi ja patenteiksi ilman Laine IP:n ystävällistä, kärsivällistä ja ammattitaitoista apua, erityisesti Kathy Wasströmin ja Jouni Laaksosen sekä heitä avustavien toimesta. Heille siitä suuri kiitos ja kunnia.”

Patenttien ohella Laine IP on hoitanut pitkään myös Biohitin tavaramerkkiasioita.

”Nopeasti kehittyvällä ja kansainvälisellä alalla toimivalle yritykselle kattava tavaramerkkiportfolio on tärkeä asia. Se auttaa varmistamaan yrityksen selustan”, Laine IP:n EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies Anne Laukkasuo painottaa.

Teksti: Matti Remes

Kuvat: Biohit Oyj

Jaa artikkeli