EU:n tavaramerkkiasetuksen 1.10.2017 voimaan astuvat muutokset

Uusi EU-tavaramerkkiasetus astui voimaan viime keväänä 23.3.2016 ja toi jo heti mukanaan mittavan määrän muutoksia. Kaikki asetuksen muutokset eivät kuitenkaan astuneet voimaan välittömästi, vaan osaa uudistuksista sovelletaan vasta siirtymäaikojen jälkeen kun niitä koskeva sekundäärilainsäädäntö on saatettu ajan tasalle.

Lokakuun 1. päivästä lähtien kolmella keskeisellä alueella aletaan soveltaa uudistuksia:

Graafista esittämistä koskevan vaatimuksen poistuminen

Asetusmuutoksen voimaan astumisen myötä tavaramerkkihakemukseen ei enää sovelleta graafisen esittämisen vaatimusta, vaan haettava merkki voidaan esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa teknologiaa käyttäen, kunhan esitystapa on selkeä, täsmällinen, itsenäinen, helposti saatavilla oleva, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Muutoksella aletaan soveltaa ns. ”saat sen, mitä näet” järjestelmää, jossa tavaramerkkirekisterin merkinnät ovat aiempaa selkeämpiä ja helpommin saatavilla sekä haettavissa. Tavoitteena on parantaa käyttäjien oikeusvarmuutta.

Uudentyyppinen EU:n tarkastusmerkki

Asetusmuutos tuo mukanaan myös EU:n laajuisen tarkastusmerkin käyttöönoton. Joissain maissa vastaava kansallinen merkki on ollut jo käytössä aiemmin (esim. Suomessa Joutsenlippu-merkki). Käytännössä rekisteröity tarkastusmerkki on tae siitä, että ne tavarat ja palvelut, joille merkki myönnetään, vastaavat tiettyä säänneltyä ja valvottua standardia. EU-tarkastusmerkille on kaksi merkittävää rajoitusta: 1) merkin haltija ei voi harjoittaa liiketoimintaa merkin kattamia tavaroita ja palveluita koskien ja 2) merkkiä ei voi hakea sellaisille tavaroille ja palveluille, joilla on suojattu maantieteellinen alkuperä.

Menettelyihin tehtävät muutokset

Lokakuun alussa voimaan astuu myös koko joukko erilaisia menettelyllisiä uudistuksia ja täsmennyksiä. Näihin kuuluvat mm. se, että mahdollinen etuoikeushakemus on nyt tehtävä heti varsinaisen tavaramerkkihakemuksen yhteydessä, käytön kautta saatuun erottamiskykyyn voidaan vedota toissijaisena vaatimuksena ja väite- ja mitätöintiprosesseissa voidaan aikaisemmat oikeudet todistaa verkkolähdetodisteilla. Myös esimerkiksi käännöksiä ja virastoyhteydenpitoa koskevia säännöksiä on täsmennetty.

Tavaramerkkitiimimme antaa mielellään lisätietoja aiheesta!

Kirjoittaja

Jaa artikkeli