IPR-aktiivisuus indikoi pk-yrityksen kasvupotentiaalia

Euroopan Patenttiviraston ja EUIPO:n ekonomistit ovat tutkineet (1)  eurooppalaisten pk-yritysten IP-aktiivisuuden ja kasvupotentiaalin välistä suhdetta. Varsin pieni osuus eurooppalaisista pk-yrityksistä on korkean kasvun yrityksiä (HGF, high-growth firms).

Tutkimuksessa osoitettiin, että IPR-aktiviiset yritykset kasvavat muita pk-yrityksiä todennäköisemmin: pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat hakeneet IPR-suojausta, kasvavat 21% todennäköisemmin kuin muut pk-yritykset. Myös todennäköisyys päästä korkean kasvun yritykseksi on IPR-aktiivisilla pk-yrityksillä  10% korkeampi. Pelkkä imaateriaalioikeuksien hakeminen ei luonnollisestikaan riitä kasvun saamiseksi, mutta se osoittaa yrityksen kykyä ja halua innovaatioperusteiseen kasvuun, IPR:n hankkimisen ja käytön myötä.

Eräs mielenkiintoinen tutkimuksen tulos on, että patentointiaktiivisuus Euroopassa ennakoi erityisen selvästi korkean kasvun potentiaalia matalan teknologian alaan (low-technology domain) kuuluville pk-yrityksille (2), kuten näkyy kuvasta 1.

Kuva 1. Patentoitiaktiivisuus Euroopassa ennakoi korkean kasvun (high growth) potentiaalia

Kuva 2 puolestaan osoittaa, kuinka IPR-“työkalupakin” monipuolinen käyttö tukee pk-yritysten kasvupotentiaalia  (14,1% tutkimuksen pk-yrityksistä oli hankkinut tavaramerkkioikeuksia ja ainoastaan 4,6% patenttioikeuksia).

Kuva 2. IPR-’työkalupakin’ monipuolinen käyttö vs. pk-yritysten kasvupotentiaali

Sen lisäksi, että tavaramerkki on perustavanlaatuinen työkalu erityisesti kulutustavarateollisuudessa, tutkimuksessa todettiin myös patenttien hakemisen olevan siis merkittävä indikaattori tulevaisuuden pk-yrityksen korkean kasvun potentiaalista. IPR-työkalupakin suunnitelmallisella hyödyntämisellä on merkitystä – kuinka esim. optimoidusti valita työkalut uuden tuotteen tai palvelun suojaamiseksi, ottaen huomioon erilaiset vaikuttavat tekijät, esim. liiketoiminnallinen merkitys vs. suojauskustannukset, saavuttavissa olevan suojan kattavuus ja vaikuttavuus, sekä markkinoiden ja kilpailijoiden sijainti ja toiminta.

Asiantuntijamme auttavat yrityksen toimintaa tukevan IPR-strategian laadinnassa sekä -“työkalupakin” optimoidussa käytössä. Kartoitamme IPR-tilanteen eli arvioimme nykyisen (teknologiaan ja/tai brändiin liittyvän) IPR-portfolion kattavuutta suhteessa tuote-/palvelutarjontaan. Meillä on ainutlaatuinen sekoitus IPR-konsultointiosaamista, monilla asiantuntijoillamme on aiempaa kokemusta immateriaalioikeuksien hallinnoinnista yrityksissä.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme, selvitämme IPR-tilanteesi, jotta voimme yhdessä suunnitella, miten voimme vauhdittaa yrityksesi kasvua immateriaalioikeuksien avulla.

 

Lähdeluettelo:

(1) High-growth firms and intellectual property rights, IPR profile of high-potential SMEs in Europe, May 2019, A joint project between the European Patent Office and the European Union Intellectual Property Office

(2) Eurostat classification, matalan teknologian alaan luokitellaan kuuluvaksi mm. elintarvikkeiden, juomien, tekstiilien, puutuotteiden, paperituotteiden ja huonekalujen valmistus

Kirjoittaja

Jaa artikkeli