Koronatukea tavaramerkkien hakuun kannattaa hakea

  • Uutiset
  • 25.3.2021

EU myöntää tänä vuonna jopa 1500 euron avustuksen tavaramerkki- ja mallioikeushakemusten maksuihin. Tukea voi pian saada myös esianalyysiin, jossa tunnistetaan yrityksen suojattavia IPR-oikeuksia.

Pk-yritykset ovat voineet vuoden alusta alkaen hakea EU:lta tukea tavaramerkki- ja mallioikeushakemusmaksuihin. Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä sanoo, että kyseessä on EU-tasolla poikkeuksellinen tukimuoto.

”Euroopan komissio pyrkii näin tukemaan pk-yrityksiä koronatilanteessa, jotta ne voisivat suojata aineetonta omaisuuttaan. Yritysten kannattaa nyt ilman muuta hyödyntää tukea”, Aalto-Setälä toteaa.

Koronatukea myönnetään kuluvan vuoden loppuun. Tällä hetkellä tukea voi hakea maalis-, touko-, heinä- ja syyskuussa. Tuen myöntää Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO.

”Tukea voi saada sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtäviin kansallisiin hakemuksiin että EUIPO:n EU-tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin”, Aalto-Setälä kertoo.

Tukea enintään 1500 euroa yritystä kohden

Jälkikäteen maksettavan koronakorvauksen suuruus on 50 prosenttia hakemusten perusmaksuista. Tukea voi saada enintään 1500 euroa yritystä kohti.

Koronatuki on tarkoitettu pk-yrityksille. Käytännössä tukeen ovat oikeutettuja suomalaisen mittapuun mukaan suurehkotkin yritykset, sillä kriteerinä käytetään Euroopan komission määritelmää pk-yrityksestä. Tähän ryhmään lasketaan yritykset, joilla on alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.

Aalto-Setälän havaintojen mukaan koronatuen hakeminen on kohtuullisen vaivatonta. Halutessaan yritys voi käyttää hakemuksen tekemiseen myös asiamiestä.

”Oikea marssijärjestys on kuitenkin hyvä muistaa. Hakijan on ensin tehtävä tukihakemus EUIPO:lle. Ja kun myönteinen päätös on tullut, tavaramerkki- tai mallioikeushakemus laitetaan sisälle.”

Tukea haetaan sähköisesti EUIPO:n verkkosivuilta. Sieltä löytyy myös lisätietoa esimerkiksi tarkoista toimintatavoista ja jaksoista, jolloin hakemukset on jätettävä.

Tuki esianalyyseille alkaa toukokuussa

EU tukee myös yritysten teollis- ja tekijänoikeuksien IPR-esianalyysipalveluja (IP Scan) jäsenmaissa, joissa palvelu on saatavilla. Suomessa palvelu tulee tarjolle arviolta toukokuussa.

”Esianalyysin tarkoituksena on vahvistaa yrityksen tietoa ja osaamista teollis- ja tekijänoikeuksia ja auttaa esimerkiksi päättämään, miten oikeuksia kannattaa suojata”, Aalto-Setälä sanoo.

EU:n tuki voi kattaa esianalyysipalveluista syntyneitä kuluja enimmillään 75 prosenttia.

Aalto-Setälä muistuttaa myös Business Finlandin (BF) innovaatiosetelistä, jota pk-yritykset voivat hakea kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavan tuote- tai palveluidean kehittämiseksi.

Tuki on tarkoitettu innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Setelin arvonlisäveroton arvo on maksimissaan 5000 euroa. Yritys maksaa omarahoitusosuutena 1000 euroa palveluntuottajalle, joka puolestaan lähettää enintään 4000 euron laskun Business Finlandiin.

Tarkempia tietoja innovaatiosetelistä saa Business Finlandin verkkosivuilta. Hakemus tehdään sähköisesti BF:n asiointipalvelussa. ”Kansainvälistä kasvua hakevan yrityksen kannattaa harkita innovaatiosetelin hakemista myös siksi, että se on väylä Business Finlandin muihin kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin”, Aalto-Setälä sanoo.

Innovaatiot kannattaa suojata

Aalto-Setälän mielestä julkinen tuki yritysten IPR-oikeuksien suojaamisen tehostamiseen on tervetullutta, kun Suomessa ja EU:ssa panostetaan tulevina vuosina entistä enemmän tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan.

Tähän on tarkoitus satsata rahaa EU:n koronaelvytyspaketin kautta. Myös Suomessa hallitusohjelmassa on päätetty TKI-toiminnan osuuden nostamisesta.

”Panostukset valuvat kuitenkin hukkaan, jos innovaatioita ei myös suojata. Suomen kilpailukyky on pitkälti kiinni siitä, jäävätkö tekeillä olevat investoinnit tänne vai valuvatko varat ulkomaille”, Aalto-Setälä sanoo.

Hän muistuttaa myös, että IPR-oikeuksien suojaamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän kotimaisen lainsäädännön tulee olla kunnossa ja ajan tasalla. Tässä Suomessa on hänen mukaansa paljon tekemistä, sillä useat isot ja pienet uudistukset ovat jääneet tekemättä. ”Esimerkiksi patenttilaki on tällä hetkellä vanhentunut.”

Teksti: Matti Remes

 

Tavaramerkkitiimimme auttaa sinua mielellään myös koronatukiasioissa – ota yhteyttä!

Tutustu Innovaatisetelipaketteihimme.

Jaa artikkeli