Sekä Eurooppa- että US-patentit hallussa

  • Uutiset
  • 26.10.2021

Toimi Teelahti kuuluu siihen harvinaiseen patenttiasiamiesten joukkoon, jolla on oikeus ajaa asiakkaan patenttiasioita molemmin puolin Atlanttia.

Laine IP:n tuoreet eurooppapatenttiasiamiehet Toimi Teelahti, Liisa Sarnes ja Jouni-Tapio Laaksonen

US-patenttiasiamiehenä Toimi on erikoistunut Laine IP:llä Yhdysvaltain patenttiasioihin. Jatkossa hän voi edustaa asiakkaita täysivaltaisesti myös Euroopan patenttivirastossa, kun hän suoritti keväällä EQE-tutkinnon. Myös hänen kollegansa Liisa Sarnes ja Jouni-Tapio Laaksonen läpäisivät vaativan kokeen vuonna 2021.

Toimilla oli jo ennestään plakkarissa USPTO registration examination -tutkinto, joka oikeuttaa hoitamaan asiakkaan asioita Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa. Hänellä on myös vastaava suomalainen asiamiestutkinto.

Suomessa on tällä hetkellä vain muutamia sekä EQE- että US-tutkinnon suorittanutta patenttiasiamiestä. Muuallakin Euroopassa molempien tutkintojen suoritus on verrattain harvinaista, koska US-tutkintoon edellytyksenä on yleensä USA:n kansalaisuus.

Kollegat kannustivat kohti EQE:tä

Toimi on Tampereen teknillisessä yliopistossa automaatiotekniikkaa opiskellut diplomi-insinööri. Ennen Lainetta hän työskenteli startup-yrittäjänä ICT-alalla.

Vuonna 2016 Laineella aloittanut Toimi työskentelee sähkö- ja US-tiimissä.  Työhön kuuluvat muun muassa ensihakemusten laatiminen ja vastaaminen patenttiviranomaisten välipäätöksiin Yhdysvalloissa ja Suomessa.

Teknologioista Toimi on perehtynyt erityisesti ohjelmistoihin, kuluttajaelektroniikkaan sekä robotiikkaan.

Yhdysvaltain tutkinnon jälkeen Toimi suoritti suomalaisen asiamiestutkinnon. Vähitellen kiinnostus myös Eurooppa-tason tutkintoa kohtaan kasvoi.

“Kahvipöytäkeskusteluissa kokeneemmat kollegat kertoivat tutkinnon hyödyistä ja kannustivat sen hankintaan. He olivat hyviä tsemppaajia ja auttoivat läpi monivuotisen opiskeluprosessin.”

Tutkinnoissa on maiden välillä eroja

Eurooppalaista tutkintoa Toimi pitää amerikkalaista vastinetta vaativampana ja monipuolisempana. Nelipäiväinen EQE haastaa kokelaan eri tavalla kuin muut tutkinnot.

“EQE koostuu esseetyyppisistä kysymyksistä, joissa testataan sekä lakiosaamista että käytännön ratkaisukykyjä.”

“US-tutkinnossa vastataan monivalintakysymyksiin. Toki sekin on vaativa, sillä kysymyksiä on paljon, vastausaikaa on kuusi tuntia ja pisteytys on tiukka.”

Kotimainen asiamiestutkinto asettuu näiden kahden ääripään välille, koska siinä on lyhyessä ajassa sekä monivalintatehtäviä että käytännön osaamista mittaavia tehtäviä.

 

Teksti: Matti Remes

Artikkelikuva: Jussi Ratilainen

Kuva tekstissä: Laine IP

Jaa artikkeli