Våra servicepaket

Här hittar du våra pakettjänster. De är utarbetade för att tillhandahålla ett definierat slutresultat till ett fast pris.

Innovationssedelpaket

Våra servicepaket, som är dimensionerade enligt Business Finlands innovationssedel, kan användas också utan innovationssedelfinansiering. I sådana fall faktureras du och inte Business Finland. Våra Start-, Landskaps-, Patenterings- och Brandingspaket omfattar utbildning, IPR-situationskartläggning och skyddsservice. Dessa fyra servicehelheter fungerar speciellt bra i inledningsskedet av din IPR-verksamhet.

Handlingsfrihetsutredning (FTO, Freedom to Operate)

Vår handlingsfrihetsutredningstjänst hjälper oss att identifiera sådana patent och anhängiga ansökningar som tillhör tredje parter och som kan vara till förfång för kommersialisering av din produkt eller teknologi. En FTO-undersökning, som är utförd i god tid, gör det möjlig att styra in det egna utvecklingsarbetet på rätt spår och spara kostnader.

Uppfinningskartläggning

Vår uppfinningskartläggningstjänst passar i en situation, där man förbättrat en produkt eller metod inom ramen för produktutveckling eller ett projekt. I en workshop för uppfinningskartläggning går vi igenom nya lösningar, produktens särdrag eller förfarandesteg, och våra experter ger förslag på fortsatta immaterialrättsliga åtgärder.