Tavaramerkin ennakkotutkimus vaatii salapoliisin taitoja

  • Uutiset
  • 12.12.2022

“Tietoisuus tavaramerkin tärkeydestä on vuosien varrella kasvanut selvästi. Yhä useampi yritys ymmärtää suojaamisen merkityksen”, sanoo Lena Pitkänen 32 vuoden työkokemuksella.

Laine IP:n EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies ja osakas Lena Pitkänen siirtyi joulukuun alussa ansaituille eläkepäiville 32 vuotta kestäneen työuran jälkeen tavaramerkkien parissa. Hän muistelee lämmöllä pitkää uraansa, jossa tuli eteen heti alussa haastavia työtehtäviä.

“Aloitin vuonna 1990 Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab:n palveluksessa. Erinomaisena mentorinani tavaramerkkiasioissa toimi Karin Slotte, joka luotti ja antoi alusta lähtien vaativia työtehtäviä. Se toi itsevarmuutta”, Lena sanoo.

Lenan keskeisiin työtehtäviin on kuulunut tavaramerkkihakemusten laatiminen Suomeen ja ulkomaille. Myös tavaramerkkejä koskevat riitatapaukset ovat työllistäneet.

Lenan mielestä kiinnostavinta työssä ovat olleet tavaramerkkien ennakkotutkimukset. Työ muistuttaa välillä salapoliisityötä, kun ennen uutta hakemusta on selvitettävä, onko sama tai hyvin samankaltainen tavaramerkki jo rekisteröity.

“Huolellinen ennakkotutkimus ehkäisee tai ainakin vähentää riskiä, että rekisteröintiä vastaan esitettäisiin väitteitä.”

Vieraat käytännöt kiinnostavia mutta haastavia

Lenan mielestä erityisen kiinnostavaa on ollut tutustua eri maiden käytäntöihin, kun asiakkaiden tavaramerkeille on haettu rekisteröintejä Etelä-Amerikkaa ja arabimaita myöten.

“Mitä kauemmas Suomesta mennään, sitä monimutkaisempia käytännöt yleensä ovat.  Eri maiden toisistaan poikkeaviin lakeihin ja käytäntöihin on ollut kiinnostavaa perehtyä. Toki ne ovat välillä aiheuttaneet myös harmaita hiuksia.”

Lena sanoo, että aina sikäläiset patenttiviranomaiset eivät ole olleet perillä kansainvälisistä tavaramerkkisäännöksistä. Niitä on pitänyt vääntää rautalangasta ja hakea pykälät heidän nähtäväkseen.

Vuonna 1996 tavaramerkkiasioissa tapahtui isoja asioita. Silloin otettiin käyttöön niin sanotun Madridin pöytäkirjan mukainen kansainvälinen rekisteröinti, jota hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO.

Sen jälkeen yhdellä WIPOon tehdyllä hakemuksella tavaramerkki on voitu rekisteröidä useassa maassa. Samana vuonna tullut EU:n tavaramerkki kattaa puolestaan kaikki EU:n jäsenmaat.

“Molemmat uudet käytännöt helpottivat huomattavasti työtä, kun yhdellä hakemuksella saatiin katettua useita maita.”

Yritykset ymmärtävät suojaamisen merkityksen

Tiedon sähköistyminen on tuonut myös Lenan työhön isoja muutoksia. Uran alkupuolella tietoja haettiin mikrofilmeiltä. Ulkomailta tietoa jouduttiin hakemaan paikallisten asiamiesten kautta paljon enemmän kuin nykyisin.

“Nyt eri maiden tavaramerkkirekistereihin ja muihin tarpeellisiin palveluihin pääsee nopeasti internetin kautta.”

Lenan mielestä tietoisuus tavaramerkin tärkeydestä on vuosien varrella kasvanut selvästi. “Yhä useampi yritys ymmärtää suojaamisen merkityksen.”

Antoisimpiin hetkiin Lena laskee työvoitot, joissa pitkä ja hankala tapaus on saatu päätökseen asiakkaan eduksi. Kaikkien oikeusasteiden läpikäyntiin on saattanut mennä riita-asiassa useita vuosia.

“Haastavia tilanteita on joskus syntynyt esimerkiksi suostumusneuvottelujen pitkittymisen vuoksi, jos määräaikoihin ei jossain maassa ole ollut saatavissa pidennyksiä.”

Onnistunut lopputulos vaatii hyvän tiimihengen

Laine IP:ssä Lena on ollut vuodesta 2015 lähtien, kun Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab ja Seppo Laine Oy yhdistyivät. Saman katon alle muuttaminen sujui Lenan mielestä mutkattomasti, kiitos patenttitoimistojen samankaltaisen työkulttuurin ja samanhenkiset ihmiset.

“Ylipäätään minulla on ollut aina onni olla tiimissä, jossa puhalletaan yhteen hiileen. Hyvä henki on edellytys hyvälle lopputulokselle. Ympärilläni on ollut mukavia ja ammattitaitoisia työtovereita, joista monesta on tullut myös ystäviä.”

Eläkkeellä Lena aikoo viettää enemmän aikaa läheistensä kanssa, uida paljon ja toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa: hankkia koiran.

 

Kirjoittaja: Matti Remes

Jaa artikkeli