Tukea tarjolla pk-yrityksille | IPR-esianalyysi & tavaramerkin ja mallisuojan hakemusmaksut

Pk-yritysrahasto

Ideas Powered for Business SME Fund -avustusohjelman tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia tehostaakseen liiketoimintaansa. Euroopan komissio ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) toimivat rahoittajina ja avustuksen myöntää EUIPO. Avustusohjelma on erinomainen tukimuoto yrityksille, joiden tavoitteena on kehittää teollis- ja tekijänoikeudellisia strategioitaan sekä suojata niihin liittyviä oikeuksia.

Pk-yritysrahastosta voi hakea tukea

  1. IPR-esianalyysiin (IP scan) ja/tai
  2. tavaramerkki- ja mallihakemusmaksuihin.

Korvausta voi saada enintään 1 500 euroa yritystä kohden.

Tällä hetkellä haku on avoinna 31.5.2021 asti. Seuraavat hakujaksot ovat heinäkuussa (1.-31.7.2021) ja syyskuussa (1.-30.9.2021). Tukea ei voi hakea hakukausien ulkopuolella.

Pk-yrityksen on ensin haettava avustusta (IP-arvoseteli) EUIPO:sta ja odotettava avustuspäätöstä. Myönteisen päätöksen saatuaan yritys sopii valitsemansa asiantuntijan kanssa avustushakemuslomakkeessa ilmoittamiensa palvelujen suorittamisesta.

1. IPR-esianalyysipalvelu (IP Scan)

IPR-esianalyysipalvelu on osa Ideas Powered for Business SME Fundin avustusohjelmaa. PRH osallistuu tukiohjelman toteutukseen ja koordinoi IPR-esianalyysipalvelua Suomessa. Palvelua voivat toteuttaa ainoastaan koulutuksen suorittaneet auktorisoidut asiantuntijat. EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamiehemme Reijo Kokko on suorittanut tämän EUIPO:n edellyttämän asiantuntijakoulutuksen.

Tukea voi saada vain auktorisoidun, PRH:n asiantuntijalistalle hyväksytyn, asiantuntijan suorittamaan IPR-esianalyysipalveluun.

IPR-analyysipalvelu ei ole juridista neuvontaa vaan selvitystyötä. Kaikki teollis- ja tekijänoikeudet (patentit, tavaramerkit, mallit, hyödyllisyysmallit, kasvilajikkeet, maantieteelliset merkinnät) kuuluvat immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelun (IP scan) piiriin; myös sellaiset, joita ei ole rekisteröity ja/tai jotka eivät ole rekisteröitävissä (kuten liikesalaisuudet, copyright ja rekisteröimättömät mallit), sekä yritysten nimet, verkkotunnukset jne.

Reijo on valmiina auttamaan yrityksenne tuotteiden ja palveluiden arvioinnissa ja kartoittaa mielellään yrityksenne IP-oikeuksia.

IPR-esianalyysipalvelun hinta on 1500 euroa + alv 24 %. Summa maksetaan asiantuntijalle sen jälkeen, kun palvelusta on sovittu tämän kanssa. EUIPO voi korvata palvelun arvonlisäverottomasta hinnasta 75 % eli 1125 euroa.

2. Tavaramerkki- ja mallihakemusten hakemusmaksut

Suomalainen pk-yritys voi saada tukea myös tavaramerkki- ja mallihakemusmaksuihin; 50 %:n alennus kansallisten, alueellisten ja EU:n tavaramerkkejä ja malleja koskevien hakemusten perusmaksuista. Tuki ei siis koske tavaramerkin lisäluokkamaksuja eikä mallin julkaisu- ja/tai lykkäysmaksuja.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet

Ennen hakemuksen täyttämistä on hyvä käydä huolellisesti läpi seuraava tarkistuslista: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/online-services/sme-fund#checklist

Voit ottaa yhteyttä Reijoon tai tutustua uusiin tukiin sekä selkeisiin hakemusohjeisiin tarkemmin osoitteessa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/online-services/sme-fund

Kirjoittaja

Jaa artikkeli