Yhtenäispatenttijärjestelmä

Yhtenäispatentti (Unitary patent, UP) on eurooppapatentti, joka on myöntämispäivästään lähtien vaikutukseltaan yhtenäinen kaikissa yhtenäispatenttijärjestelmän maissa. Tämä tarkoittaa, että erillisiä rekisteröintejä tai voimaansaattamisia ei tarvita yhtenäispatenttijärjestelmään kuuluvissa maissa. Patentinhaltijan pitää ainoastaan tehdä Euroopan patenttivirastoon keskitetty pyyntö yhtenäisen vaikutuksen saamiseksi. Tämän jälkeen eurooppapatentti tulee myöntämisestään lähtien voimaan yhtenäisenä kaikissa niissä maissa, joissa yhtenäispatenttijärjestelmä on patentin myöntämisen hetkellä voimassa.

Yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, UPC) on keskitetty eurooppalainen patenttituomioistuin, jossa on tarkoitus käsitellä kaikkia yhtenäispatentteihin ja perinteisiin eurooppapatentteihin liittyviä patentinloukkaus ja -mitätöimisasioita. Tällä hetkellä loukkaus- ja mitätöintikäsittelyt hoidetaan kansallisissa tuomioistuimissa, niissä maissa, joissa eurooppapatentti on rekisteröity.

Perinteisten eurooppapatenttien osalta UPC:n toimivalta tulee ulottumaan vain niihin maihin, jotka ovat mukana yhtenäispatenttijärjestelmässä. On määritelty siirtymäaika, vähintään 7 vuotta yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulon jälkeen, jonka aikana patentinhaltija voi halutessaan poistaa (’opt-out’) perinteisen eurooppapatentin UPC:n toimivallasta, jolloin se jää eliniäkseen kansallisten tuomioistuinten toimivallan alle.

Lainsäädännöllisesti yhtenäispatenttijärjestelmä pohjautuu kahteen EU-asetukseen (nro 1257/2012 ja nro 1260/2012) ja yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevaan kansainväliseen UPC-sopimukseen (Unified Patent Court Agreement, UPCA).

UPC-sopimuksen ratifiointitilanne

UPC-sopimuksen ratifioineet maat on merkitty oheiseen karttaan vihreällä. Saksa on merkitty punaisella, koska se on väistämättä mukana systeemissä vaikkei ihan vielä olekaan ratifioinut sopimusta. Näin ollen järjestelmän tullessa käyttöön mukana on aluksi 17 maata.

UPC-sopimuksen ratifiointitilanne. Sopimuksen ratifioineet maat on merkitty vihreällä – Saksa punaisella, koska se on väistämättä mukana systeemissä vaikka ei ole vielä ratifioinut sopimusta.

Slovenia 10/2021
Latvia 1/2018
Liettua 8/2017
Viro 8/2017
Italia 2/2017
Alankomaat 9/2016
Bulgaria 6/2016
Suomi 1/2016
Portugali 8/2015
Luxemburg 5/2015
Malta 12/2014
Belgia 6/2014
Ruotsi 6/2014
Tanska 6/2014
Ranska 3/2014
Itävalta 8/2013