Valikko ☰
Hanna Laurén

Hanna Laurén

Europapatentombud

Delägare

biokemi, kemi

Telefon: +358 9 6859 5687

Mobiltelefon: +358 50 546 3354

Epost: hanna.lauren@laineip.fi

Arbetsspråk: finska, engelska, svenska

”Det jag uppskattar mest i mitt arbete är att lösa kundens IPR-problem.”

Hanna arbetar som europapatentombud inom kemiteamet.

Hanna började hos Laine 2015. Före det arbetade hon som patentombud och europapatentombud vid Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab samt som doktorand inom analytisk kemi och forskningsassistent vid Turun yliopisto.

Till utbildningen är Hanna fil.mag. inom kemi (Turun yliopisto) och hon har avlagt en ekonomie magister inom handelsrätten (Hanken).

Hanna deltar aktivt i föreningsverksamhet. Hon är medlem och tidigare viceordförande i Finlands patentombudsförening (FPOF), samt medlem i epi, FICPI, STY/FIR och LES Scandinavia.

IPR-tjänster

  • Europapatent, inhemska patent, internationella patent, inhemska nyttighetsmodeller, intrångsanalyser, skyddsomfångsanalyser, ogiltighetsprocesser mot nyttighetsmodeller, nyhetsgranskningar, FTO-analyser och -utredningar, konkurrensbevakning, utredningar av teknikens ståndpunkt, Landscape-analyser,  databassökningar, patentdatabaser, EPC, UPC

Specialkompetens

  • Branscher: kemi, materialkemi, analytisk kemi, nanoteknologi, trä- och papperskemi
  • Teknologier: kemisk instrumentering och analytik, tunnfilmer, spektroskopiska metoder, vätskedosering, framställningen av cellulosamassa och kartong